943 28 901
kontakt@omegalegal.no

Medarbeidere

Dyktige jurister er beredt på å bistå deg.

Erling Løken Andersen

Erling Løken Andersen

Epost: erling@omegalegal.no

Curriculum Vitae

Erling Løken Andersen er registrert rettshjelper ved Tilsynsrådet for Advokattjenester og medlem av International Bar Association (IBA). Utdannet Master of Laws (LL.M.) ved Universitetet i Oslo 2015, med fokus på skattemessige virkninger ved kompliserte «earn out»-transaksjoner. Han har tidligere utdanning som Art Director ved Westerdals Reklameskole.

Erling Løken Andersen startet i 2005 nettsamfunnet Biip.no. Biip.no ble solgt for 75 millioner kroner til Egmont og TV2 i 2008. I etterkant av salget havnet Erling Løken Andersen i 2010 i en skattekrangel med Skatt Øst i 2010. Motivert av å vinne saken mot Skatt Øst fullførte han jusstudiet ved Universitetet i Oslo på halv tid ved siden av full jobb og vant deretter saken mot Skatt Øst i Skatteklagenemnda. Saken ble behørlig dekket i Dagens Næringsliv.

Erling har lang erfaring innen næringslivet, med særlig erfaring innen startups, M&A-transaksjoner, earn-out/earn-in og generell arbeids- og forretningsjuss. Utstrakt profesjonell styreledererfaring fra en rekke startups.

Juridiske fagområder

 • Forhandling og tvisteløsning
 • IT- og kontraktsrett, herunder utforming, tolkning og tvisteløsning knyttet til tilvirknings- og IT-kontrakter
 • Startups og selskapsrett, herunder aksjonæravtaler, emisjoner, utforming av opsjonsavtaler og earn-out/earn-in avtaler
 • Arbeidsrett, både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Oppsigelse, lønnstvister, m.v.
 • Varemerkerett, herunder varemerkeregistrering i inn- og utland, så som EUIPO, USPTO, Patentstyret, m. fl.
 • Generell kjøpsrett, herunder forbrukerkjøpsloven, reklamasjon, m.v.

Utdanning

 • 2015-2017 Universitetet i Oslo – Videreutdanning innen bl. a. arbeidsrett
 • 2015 Universitetet i Oslo – Master i Rettsvitenskap (LL.M.)
 • 2005 Westerdals Reklameskole – Art Direction (3-årig)
 • 2001 Universitetet i Oslo – Ex. phil. & Ex. fac.
Stein Enqvist

Stein Enqvist

Juridisk sekretær

Epost: stein@omegalegal.no
Mobil: (+47) 95 80 03 67

Curriculum Vitae

Utdannet Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo 1985. Advokatpraksis i Oslo fra 1987 til 2011, bl. a. ved Advokat Stein Enqvist, Advokatene Hagen, Bøhler & Co., Advokatene Enqvist, Rein & Arentz Brænd ANS og Huseiernes Landsforbund. Spesialist i fast eiendoms rettsforhold. Bred erfaring med forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre. I Omega Legal jobber Stein Enqvist som juridisk sekretær.

Juridiske fagområder

 • Fast eiendom
 • Husleierett
 • Erstatning
 • Arbeidsrett
 • Avtalerett

Utdanning

 • 1985 Universitetet i Oslo – Cand. Jur.
 • 1974 Forsvaret – Utskrevet sersjantkurs
Omega Legal er nå en del av Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek. Klikk her for å lese mer.