943 28 901
kontakt@omegalegal.no

Priser

Våre timesatser

Vårt salær beregnes med utgangspunkt i den tid som medgår til arbeid på oppdraget etter våre til enhver tid gjeldende timesatser.

Prisliste à jour per 1. april 2017:

  • Partner / autorisert rettshjelper: 1.900 kr / timen
  • Juridisk sekretær: 1.500 kr / timen

Innledende samtale eller møte om din sak er kostnadsfri.

Merverdiavgift, for tiden 25%, kommer i tillegg etter gjeldende regler. Utlegg i tilknytning til oppdraget vil bli fakturert uten påslag. Faktura sendes månedlig med 10 dagers betalingsfrist.

Dersom du trenger advokat eller juridisk veiledning kan vår bistand i mange tilfeller dekkes av din forsikring eller av fri rettshjelp-ordningen. Fri rettshjelp ytes av advokater og autoriserte rettshjelpere og betales helt eller delvis av Staten. Fyll ut vårt kontaktskjema for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp.

 

Omega Legal er nå en del av Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek. Klikk her for å lese mer.