943 28 901
kontakt@omegalegal.no

Juridisk bistand

Trenger du juridisk bistand eller advokat i Oslo? Omega Legal i hovedstaden står klar til å bistå deg, enten du er privatperson eller næringsdrivende.

Omega Legal Rettshjelp er en fokusert rettshjelper som bistår både private og forretningsklienter med juridisk rådgivning innenfor flere sentrale rettsområder. Omega Legal Rettshjelp har kontor sentralt i Oslo, bare 100 meter unna Tinghuset og Høyesterett, men vi påtar oss oppdrag fra hele landet.

Våre fagområder inkluderer tvisteløsing, arbeidsrett, kontraktsrett, skatt og selvangivelse, kjøpsrett, selskapsrett, IT-rett og varemerkerett, herunder varemerkeregistrering hos blant annet Patentstyret og i EUs varemerkeregister EUIPO. Partner i Omega Legal, Erling Løken Andersen, har mer enn 15 års erfaring innen næringslivet, med særlig erfaring innen startups, M&A-transaksjoner, arbeids- og forretningsjuss.

Omega Legal er registrert som rettshjelper ved Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet og er medlem av International Bar Association (IBA).

Vanlige arbeidsoppgaver for Omega Legal kan være:

  • gi rettslige råd om hva som er lov og ikke lov, dvs. ren juridisk bistand
  • føre forhandlinger med en motpart, herunder tvisteløsning og forsøke å oppnå forlik
  • utforme juridiske dokumenter, som for eksempel testament, ektepakt, kontrakter, o.l.
  • representere klienter i sivile rettssaker
  • forsvare tiltalte i straffesaker

Rettshjelpere har tillatelse til å drive juridisk rådgivning og bistand gitt av Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet i henhold til domstolsloven § 218 2. ledd. Rettshjelperen, på lik linje som en ordinær advokat i Oslo, bistår sin klient i enhver juridisk problemstilling, både forebyggende og ved konfliktsituasjoner. På samme måte som en advokat søker han et resultat som er til det beste for sin klient. For klientene er det ofte billigere å benytte rettshjelper enn advokat.

Kontakt oss når du vurderer advokat i Oslo eller rettshjelper og trenger profesjonell juridisk bistand. Vår bistand kan i mange tilfeller dekkes av din forsikring eller av fri rettshjelp-ordningen. Fri rettshjelp ytes av advokater og autoriserte rettshjelpere og betales helt eller delvis av Staten. Fyll ut vårt kontaktskjema for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp.

Omega Legal er nå en del av Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek. Klikk her for å lese mer.